Pardus Sigorta Arc. Hiz. A.Ş. Size Her Zaman En Uygun, En Hızlı Hizmeti Sunmak İçin Çalışmaktadır.

Gerekli Belge ve Evraklar

Poliçe Teminatına Başvurabilmek İçin Aşağıdaki Belge ve Evrakları Hazır Etmeniz Gerekmektedir.

 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi (park halinde gerçekleşen hasarlar hariç)
 • Resmi Tutanak ve Alkol Raporu Aslı veya Anlaşmalı Tutanak (Resmi tutanak düzenlenmemiş ise hasarın tarihi, yeri ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan)
 • Araç üzerinde rehin ve/veya haciz kaydı mevcut ise bu kaydı koyduran kişi veya kuruluşun muvaffakatı veya aracın onarımını gösterir parça ve işçilik faturaları (Ruhsat sahibi vergi mükellefi değil ise faturanın asılları, vergi mükellefi ise fotokopisi)
 • Yük taşımacılığı yapan araçlarda; araç yüklüyken kaza yaptı ise sevk irsaliyesi-kantar fişi, boş olarak kaza yaptı ise hasar anında aracın boş olduğunu belirtir detaylı beyan
 • Prim tahsilat makbuzu
 • Şahitlerin ifade tutanağı aslı
 • Kusur durumuna ilişkin mahkeme kararı
 • Hasar Fotoğrafı
 • Kaza sonrası olay yeri fotoğrafları ve kazaya karışan diğer araçların fotoğrafları
 • Yansıtma Fatura
 • Çalınan eşyaya ilişkin fatura
 • Operatör belgesi
 • İtfaiye Raporu
 • İddianame
 • Vergi Levhası
 • Nüfus Cüzdanı
 • İmza Sirküsü
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Faaliyet belgesi
 • Pasaport Fotokopisi
 • Banka hesap bilgisi
 • İbraname

Yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak

Pert-Total işlemine tabi tutulan Ağır Hasarlı Araç hasar dosyalarında;

 • Pert ve rayiç bedel mutabakatı (Şirket tarafından gönderilecek)
 • Ruhsat aslı
 • Kontak anahtarı ve yedek anahtar
 • Aracın dosyası (fatura, teknik belge, vs.)
 • Maliyeden alınacak temiz yazısı (ilişik kesme belgesi)
 • Trafik temiz yazısı (Noter satışı yapılabilir yazısı)
 • Aracın 3.şahsa satışına ilişkin satış vekaleti
 • Rehin Kaldırma Yazısı
 • Hurda Belgesi veya Çekme Belgesi

Çalıntı araç hasar dosyalarında

Hasar ihbarını takiben
 • Ruhsat Fotokopisi,
 • Kontak anahtarı ve yedek anahtarlar,
 • Aracın dosyası ( fatura, teknik belge, vs.)
 • Tasdikli İfade tutanağı,
 • Tasdikli Müracaat tutanağı.
Çalınma tarihinden 1 ay sonra
 • Mahalli Karakol bulunamadı yazısı
 • Hırsızlık masası bulunamadı yazısı
 • Rayiç bedel mutabakatı (Şirket tarafından gönderilecek)
 • Maliyeden alınacak temiz yazısı ( ilişik kesme belgesi)
 • Çalıntı ruhsatı
 • Araç Kaydının dondurulduğuna dair Maliyeden yazı
 • Noter tasdikli kimlik fotokopisi
Tazminat Ödemesi Aşamasında
 • Noter tasdikli vekaletname (Aracın bulunma ihtimaline karşı)
 • Feragatname