Pardus Sigorta Arc. Hiz. A.Ş. ile Yolculuğun Keyfini Sürün

Neler Sigortalanabilir?

Pardus Sigorta Arc. Hiz. A.Ş.; Sigorta Poliçesiyle Koruma Altına Almak İstediğiniz Tüm Değerleriniz İçin Poliçe Hazırlayabilir.

Aktif Değerler
 • İşletmenize Ait Değerler
 • Sağlanabilecek Sigorta Teminatları
 • Sabit Değerler
Binalar ve Sabit Tesisat
 • Yangın, yıldırım infilak ve ek teminatları (grev, lokavt, karışıklık ,halk hareketleri, kötü niyetli harektler, terör, deprem sel-su baskını, yer kayması, fırtına, dahili su, duman,taşıt çarpması,kiracının malike karşı,malikin kiracıya karşı, malik yada kiracının komşulara karşı sorumlulukları, kira kaybı, enkaz kaldırma giderleri, kar ağırlığı), cam kırılması.
Makine ve Teçhizat
 • Yangın ve ek teminatları, hırsızlık ve makine kırılması ve ürün bozulması
Elektronik Cihazlar
 • Elektronik cihaz sigortası
Araçlar
 • Kasko, Ferdi kaza ve ihtiyarı mali mesuliyet, makine kırılması sigortaları:
  • Yatlar Tekne/makine teçhizat,hırsızlık,kötü niyetli hareketler,üçüncü şahıs sorumluluk sigortaları, enkaz kaldırma sigortaları
  • Tekneler Tekne/makine teçhizat,tekne harp,tekne inşaat navlum kira kaybı,sorumluluk sigortaları
  • Uçaklar Uçak gövde, üçüncü şahıs sorumluluk,yolcu ve mürettebat ferdi kaza sigortaları
  • Demirbaşlar Yangın ve ek teminatlar,hırsızlık
Projeler
 • İnşaat Projeler
  • İnşaat bütün riskler sigortası
 • Makine Montaj Projeleri
  • Montaj bütün riskler projesi
 • Döner Değerler
  • İşletmeye Ait Nakil Halinde Emtia
 • Taşıma Sigortası(nakliyat)
  • İthalat Institute Cargo Clauses (A) (Bütün Riskler)
  • İhracat Institute Cargo Clauses (A) (Bütün Riskler)
  • Yurt içi sevkiyat Institute Cargo Clauses (A) (Bütün Riskler) veya daraltılmış teminat
  • Tesis içi sevkiyat Institute Cargo Clauses (A) (Bütün Riskler) veya daraltılmış teminat
Stoklar
 • Hammadde Yangın ve ek teminatları, hırsızlık
 • Yarı mamul mallar Yangın ve ek teminatları, hırsızlık
 • Mamul mallar Yangın ve ek teminatları, hırsızlık
 • Yardımcı Malzemeler Yangın ve ek teminatları, hırsızlık
Nakit ve Menkul Değerler
 • Büroda, Kasada Yangın ve ek teminatları, hırsızlık emniyeti suiistimal
 • Satış noktasında, yazarkasada Hırsızlık, yangın
 • Bankada, kasada Yangın ve ek teminat
 • Nakil Halinde Taşınan para/kıymet sigortası,emniyeti suiistimal
Pasif Değerler
 • İşletmenize Ait Değerler
 • Sigorta Teminatı
 • İşletmeci Olarak Sorumluluklar
Kar Kaybı
 • Sermayedarlara karşı sorumluluklar Yangın ve ek teminatlar,makine kırılması ve elektronik cihaz sigortalarına bağlı kar kaybı sigortaları
Gayrimenkul sahibi yada kiracısı olarak
 • Kiracı yada mal sahibine karşı Kiracının Malike yada Malikin kiracıya karşı hukuki sorumluluk sigortaları
 • Komşulara karşı Komşuluk mali sorumluluk sigortası
 • Üçüncü Şahıslara karşı Üçüncü şahıs ve asansör sorumluluk sigortaları
Müşterilere Karşı İşveren olarak Ürün sorumluluk sigortası
 • İstihtam edilen tüm işçi ve personele İşveren Hukuki sorumluluk sigortası
 • Karşı iş kazaları ve meslek hastalığından kaynaklanan işverenin sorumluluğu
 • Yöneticiler ve kilit personel Grup ferdi kaza,aile,vize,seyahat,bagaj,Anadolu Konut sigortaları
 • Satış Personeli Grup ferdi kaza sigortası
 • Büro ve Fabrika Personeli Toplu taşıma sigortası, grup kaza sigortası
Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Stokta veya nakil halinde patlayıcı, parlayıcı maddeler Tehlikeli maddeler ve tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortaları
 • Karayolları Araçları Karayolları zorunlu mali sorumluluk sigortası
 • Yöneticiler ve kilit personel Grup ferdi kaza, aile, vize, seyahat, bagaj, Anadolu Konut sigortaları
Bireysel Sigortalar
 • Şahsınıza Ait Değerler
 • Sağlanabilecek Sigorta Teminatları
Yaşamınız
Sağlık Sigotaları
 • Yatarak veya ayakta tedavi giderleri
 • Yurtiçi veya yurtdışı tedav olanağı
 • 24 saat acil sağlık hizmeti
Geleceğin Sigortası
 • Belirli süre sonunda emekli aylığı
 • Belirli süre sonunda toplu ödeme
 • Çocuklarınızın geleceğini güvence altına alma
Kaza Sigortası
 • Kaza sonucu ölüm
 • Kaza sonucu daimi maluliyet
 • Kaza sonucu tedavi giderleri
Aileniz
Aile Kaza Sigorta Paketi
 • Aile fertlerinin Kaza sonucu ölüm
 • Kaza sonucu daimi maluliyet
 • Kaza sonucu tedavi giderleri
 • Aile Reisinin Hukuki sorumlulukları
Konutunuz (yazlık, kışlık) Malik iseniz:
 • Bina ev eşyası ve şahsi eşyalarınızın,yıldırım, yangın,infilak,hırsızlık,cam kırılması,deprem,sel felaketi, dahili su basması,fırtına,yer kayması,hava taşıtları çarpması,kara taşıtları çarpması,halk hareketleri,kargaşalık,terör, kötü niyetli hareketler,duman,kar ağırlığı,komşuluk sorumluluğu,kiracı sorumluluğu ,kira kaybı,konut değiştirme giderleri,enkaz kaldırma giderleri tek poliçe ile güvence altına alınmıştır.
Kiracı iseniz:
 • Ev eşyası ve şahis eşyalarınız yukarıda belirtilen risklere karşı güvence altına alınmştır.
Taşıt Sigortası
 • Zorunlu Trafik Sigortası Birleşik Sigorta
 • Kasko
 • İhtiyarı Mali Sigorta
 • Ferdi Kaza
Yatınız
Yat Sigortası
 • Deniz, nehir, göl ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem, kötü niyetli hareketler, terör, kara veya hava araçlarıyla temas ve bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar, enkaz ve hurdanın denizden çıkartılma masrafı, başka tekneye verilen zararlar, can kaybına,sakatlanmaya yada hastalanmaya neden olma, kanuni masraflar, otopsi, soruşturma ve kurtarma için gereken harcamalar
Yaşamınız (Seyahatte)
Seyahat ve Vize Sigortası
 • Ferdi kaza
 • Seyahatin iptali
 • Bagaj sigortası
 • Seyahat sorumluluk sigortası
 • Taşınan para sigortası